Het ontstaan van…

Mijn sculpturen “mijn wezens”. Ze voelen zich thuis in de natuur, dat is ook de plaats waar ik graag vertoef, die mij de inspiratie geeft om ze te vormen en in te kleuren tot één geheel. Uit klei gemaakt, een natuurlijke grondstof die mij de vrijheid heeft om me volledig te ontplooien en me los te laten. In het begin heb ik een soort “kennismakingsperiode” maar naarmate ze ontstaan krijg ik een “feeling” met ze, soms is het een gevecht met een massa die een eigen leven leidt. De toeschouwer de ruimte geven voor eigen invulling vind ik belangrijk alsook Vorm en structuur, scheuren en barsten. Na een bakproces van 1250 graden worden ze heel hard en ondoordringbaar zodat ze op een bestemming kunnen in de natuur.

Het blijft een zoektocht en dat wil ik ook. Als de zoektocht stopt, stopt het creatieve, stoppen mijn dromen, stopt het interessante…

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close