Home

Antropomorf boetseerwerk leidt nogal vaak tot een stereotype vormgeving. Het werk van Els Pleysier vormt daarop een uitzondering, wat mij betreft. Haar zoektocht naar vorm en materie zorgt ervoor dat haar ‘wezens’, zoals ze ze zelf noemt, een eigen leven en persoonlijkheid krijgen. Die wezens vertoeven hier in een natuurlijke omgeving, waarin ze zich lijken thuis te voelen. Dat geeft hen nog meer bestaansrecht. 

Els is fascinated by what is not yet there.

Anthropomorphic sculptures are created from natural clay. For her it is a journey of discovery between spirit and matter.

Building and not knowing how her creatures will form is a very fascinating process for her. The movement, structure and color shades create a mysterious whole.

Facial expressions are deliberately avoided and give the sculptures something mysterious …

What feeling do these creatures evoke in you?​